سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نفیسه شریفی – آزمایشگاه نانوذرات و پوشش های نانومتری، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعت
نیما تقوی نیا – آزمایشگاه نانوذرات و پوشش های نانومتری، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعت

چکیده:

در این تحقیق، روش جدیدی برای ساخت جرایز نانومتری نقره با استفاده از روش بالا به پایین ارائه شده است . با انجام عملیات حرارتی، لایه ی نازک نقره ی پوشش داده شده بر روی الیاف شیشه ای، به جزایری از نقره تبدیل می شوند که اثر غلظت و دما بر روی ویژگی های این جزایر بررسی شده است . با کاهش غلظت، جدایش بیشتری بین جزایر مشاهده می شود . مناسب ترین دما برای جدا شدن لایه و تشکیل جزایر ، دمای ۵۰۰ o C است . مشخصه یابی نمونه ها با استفاده از تصاویر الکترونی روبشیSEM ، آنالیز ترکیبی EDS و طیف سنجی بازتاب پخشیدگی (DRS) انجام شده است .