سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عزالدین مهاجرانی – تهران، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده لیزر
شاهین باقری –
نعیمه ترابی –

چکیده:

در این مقاله ساخت دیودهای نورگسیل آلی با ساختار ITO/PVK:PBD:C6/ALگزارش شده است. PVK ضمن داشتن نقش انتقال دهنده حفره به عنوان پلیمر میزبان نیز استفاده شده است. با دوپ کردن ماده انتقال دهنده الکترون و رنگینه در محلول PVK امکان تهیه لایه های نازک به روش لایه نشانی چرخشی وجود دارد . دیودهای ساخته شده در مقدار رنگینه ، تفاوت دارند . اثر غلظت رنگینه C6 بر شدت نور تابشی و همچنین منحنی جریان _ ولتاژ دیودهای ساخته شده بررسی شده است و همچنین اطلاعات استخراج شده از دیودها با مد لهای تزریق و انتقال بار مقایسه شده است.