سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پروانه سنگ پور – دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، آزمایشگاه تحقیقات
مریم روزبهی – کارشناس ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، آزمایشگاه تحقیقات ا
امید اخوان – استاد دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، آزمایشگاه تحقیقات اسپاترین
علیرضا مشفق – استاد دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، آزمایشگاه تحقیقات اسپاترین

چکیده:

ساخت نانو سیمهای ZnO به وسیله فرایند رشد VLS (بخار-مایه-جامد)برروی زیرلایه سیلیکان تک کریستال Si )100پوشیده از مس به عنوان کاتالیست بررسی گردید.به منظور تعیین قطر و طول نانو سیمهای رشد داده شده از میکروسکوپ الکترونی روبشی SEMو برای تعیین ساختار شیمیایی سطح آن از آنالیز XPSاستفاده شده است.