سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهره خرسند – کارشناس مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسین فتحی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
سحر صالحی – کارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفها

چکیده:

هیدروکسی آپاتیت [Ca10(PO4)6(OH)2] ماده سازنده بخش معدنی استخوان، کاربردهای وسیعی را به عنوان پوشش و یا بالک ( در مواضعی که تحت بار نیست) داراست. در راستای رفع خواص مکانیکی ضعیف آن، کامپوزیت های پایه هیدروکسی آپاتیت توسعه یافتند که از استحکام و تافنس شکست بالایی برخوردار است. در پژوهش حاضر سعی شد تا نانوکامپوزیت HA-AL2O3 به روش سل- ژل سنتز شود و خواص آن مورد بررسی قرار گیرد.ترکیب پودر سنتز شده در این تحقیق، زمینه هیدروکسی آپاتیت به همراه ۳۰-۲۰-۱۰ درصد وزنی تقویت کنندهAL2O3 – α بود. ترکیبات فازی و کریستالی نانو کامپوزیت HA-AL2O3 توسط آنالیز تفرق اشعه ایکس(XRD) بررسی شد. مورفولوژی پودر HA-AL2O3 توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مطالعه شد. در این پژوهش درصد وزنی بهینه برای تولید نانو کامپوزیت هیدروکسی آپاتیت / آلومینا ۲۰ درصد وزنی ارزیابی شد و در این درصد وزنی اندازه کریستال های هیدروکسی آپاتیت ۴۵-۲۹ نانومتر بدست آمد.