سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی دوست محمدی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد حسین فتحی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هدف از این پژوهش، ساخت، مشخصه یابی و پوشش دهی شیشه زیست فعال (بیوگلاس) به روش سل -ژل روی فولاد زنگ نزن ۳۱۶ ال بود . شیشه زیست فعال از جمله بیومواد مناسب و مصرفی در درمان های استخوان (ارتوپدی) و دندانپزشکی است. پودر شیشه زیست فعال به روش سل-ژل تهیه شد و سپس پوشش شیشه زیست فعال به روش سل -ژل بر زیر لایه فولاد زنگ نزن ۳۱۶ ال اعمال گردید . مورفولوژی و ریز ساختار سطح نمونه های پوشش داده شده به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بررسی گردید .از روش پراش پرتو ایکس (XRD) و آنالیز توزیع انرژی پرتو ایکس (EDX) نیز برای مشخص نمودن ترکیب فازها و شناسایی عناصر موجود در پوشش استفاده شد .آزمو نهای الکتروشیمیایی پلاریزاسیون پتانسیودینامیکی در دو محلول فیزیولوژیکی مختلف و به منظور مقایسه رفتار خوردگی نمونه ها ی فولادی پوشش داده شده و بدون پوشش انجام گرفت . نتایج نشان داد که در شیشه هایی که در بالاتر از دمای ۹۰۰ درجه سانتی گراد عملیات حرارتی شده بودند، فاز لارنیت (Ca2SiO4) تشکیل شده بود . پوشش شیشه بدون ترک و یکنواخت به وسیله روش سل -ژل روی زیر لایه فولادی تشکیل شد . این پوشش مقاومت خوردگی زیرلایه را بهبود داد و چگالی جریان خوردگی در نمونه های پوشش دار کمتر از نمونه های بدونپوشش بود . از نتایج بدست آمده نتیجه گرفته شد که پوشش شیشه زیست فعال اعمال شده به روش سل-ژل میتواند زیست سازگاری و رفتار خوردگی کاشتنی فلزی مصرفی در بدن انسان را بهبود دهد.