سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سحر صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد حسین فتحی – دانشیار ، دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

پوششهای کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت –زیرکونیا به منظور بهبو مقاومت سایش پوششهای تک فاز بهبود استحکام پیوند پوشش وزیر لایه در اثر حضور زیر ک.نیا تتراگونال حلالیت کمتر و آرامتر نسبت به پوشش ha تک فاز در بدن افزایش چقرمگی شکست بوسیله پراکندگی زیر کونیای نانو متری در زمینه هیدروکسی آپاتیت مورد نظر قرار گرفت در این پژوهش پوشش مذکور بر زیر لایه فولادی به روش پوشش دهی غوطه وری فراهم شد و پس از خشک شدن در ۹۵۰ درجه کلسینه شد.مورفولوژی و ترکیب فازی پوشش توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی و آنالیز تفرق اشعه ایکس مورد مطالعه واقع شد نتایج حصول پوشش نانو متری هیدروکسی آپاتیت- زیر کونیا را نشان داد به گونه ای که اندازه دانه تقویت کننده با ابعاد ۲۰ nm وزمینه ۳۰ تا ۴۰ نانومتر بدست آمد پوشش های حاصله عاری از عیب و یکنواخت بودند.