سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید خطیب الاسلام صدرنژاد – استاد دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
رضا شرقی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی
علیرضا نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بهرنگ دارابی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

بستهای U شکل ساخته شده از آلیاژ حافظه دار نایتینول، می توانند در جراحی استخوان های ظریف مانند استخوان مچ، قوزک پا و فک مورد استفاده قرار گرفته و باعث سادگی عمل جراحی و کوتاه شدن زمان مداوا شوند. افزایش دمای بست از طریق الکتریکی و یا گرم کردن توسط آب گرم، پس از نصب در محل شکستگی، سبب تغییر حالت آلیاژ از مارتنزیت به آسنتیت و آزاد شدن کرنش باقیمانده شده و نزدیک شده دو قطعه شکسته را سبب می شود. بسته شدن شیار شکستگی، در اثر اعمال نیروی فشاری بست، جلوی عوارضی همچون نقص جوش خوردگی را گرفته و سرعت ترمیم را افزایش می دد. بدین ترتیب زمان تثبیت با گچ کاهش یافته، حرکت عضو شکسته تسهیل گردیده و عملیات جراحی آسان می شود. در این مقاله، تحقیقات انجام شده برای ساخت و بکارگیری بستهای حافظه دار نایتینول گزارش شده و خواص حرارتی، مکانیکی و بیولوژیکی آنها مورد بررسی قرار گرفته اند. تحقیقات انجام شده نشان می دهد که تنظیم دمای تغییر حالت آلیاژ و میزان نیروی فشاری به دست آمده، تابع ترکیب شیمیایی و زمان و دمای آنیل بعداز عملیات تک فاز سازی است.