سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی نانوفنآوری و کاربردهای آن در صنایع نفت، گاز و پتروشمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

چکیده:

در این تحقیق ساخت پودر نانوساختار آلومیناید آهن برپایه Fe3Al به روش آلیاژسازی مکانیکی مورد بررسی قرارگرفته است . آلومینایدهای آهن گروهی از ترکی بات بین فلزی هستند که دارای استحکام بالا، مقاومت خوردگی، اکسیداسیون و سولفیداسیون بالایی می باشند . جهت ساخت پودر نانوساختار Fe3Al از آلیاژسازی مکانیکی مخلوط پودر آهن و آلومینیوم بوسیله آسیاب پرانرژی استفاده شده است . آنالیز فازی نمونه ها بوسیله آنالیز تفرق اشعه ایکس ) ) XRD و مورفولوژی پودر بوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی ) ) SEM مورد مطالعه قرار گرفته است . اندازه دانه های پودر حاصله در حدود ۴۰ نانومتر و پس از عملیات حرارتی به مدت ۱ ساعت در۸۰۰ درجه سانتیگراد رشد چندانی نداشته و اندازه دانه ۰۶ نانومتر خواهند داشت . بر طبق نتایج این تحقیق، پودر نانوساختار Fe3Al حاصل از فرایند آلیاژسازی مکانیکی جهت استفاده در فرایند پاشش حرارتی به منظور ایجاد پوشش نانوساختار مناسب خواهد بود .