سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی خدایی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسین عنایتی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
فتح الله کریم زاده – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این پژوهش از احیاء مکانوشیمیایی هماتیت توسط آلومینیوم به منظور ایجاد ترکیب نانوکامپوزیتی آلومینایدآهن – آلومینا(Fe3Al-Al2O3)استفاده شده است . بدین منظور مکانیزم تشکیل ترکیب Fe3Alدر حین آلیاژسازی مکانیکی و واکنش حالت جامد احیاءهماتیت توسط آلومینیوم در حین آسیابکاری مورد بررسی قرارگرفته و تغییرات فازی رخ داده شده درحین آلیاژسازی مکانیکی توسط
پراش اشعه ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد مطالعه قرار گرفته است . نتایج نشان می دهد که محصول نهایی دارای ترکیب α–Al2O3 با اندازه دانه درحدود ۳۰ نانومتر و Fe3Al با اندازه دانه در حدود ۴۷ نانومتر خواهد بود .