سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: دومین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رحیم یزدانی راد – پژوهشکده نیمه هادیان، پژوهشگاه مواد و انرژی
اصغر کاظم زاده – پژوهشکده نیمه هادیان، پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

دی اکسید تیتانیوم در طبیعت به صورت روتیل، آناتاز، بروکیت و ایلمنیت یافت می شود. تیتانیوم موجود در طبیعت در این کانیها در واکنش با گاز کلر می تواند به شکل ترکیبات کلره تیتانیوم و دیگر عناصر که در دمای بالا حالت گازی دارند و با کاهش دما به مایع تبدیل می شوند درآید. در صنعت، این واکنش بیشتر در مورد ایلمنیت صورت می گیرد و ترکیب TiCl4 طی فرآیندهای تقطیر ساده و جزء به جزء جدا می شود. تخلیص این مایع توسط عوامل اکسیدان امکان پذیر است. تتراکلرید تیتانیوم تخلیص شده دارای استعداد جایگزینی لیگاند توسط عواملی از قبیل OMe,OEt,OH و … می باشد که تبدیل این مایع به پودر TiO2 را در فرآیندهای تولید صنعتی انجام پذیر می سازد. مطالعه و بررسی اندازه دانه نشان می دهد که تهیه پودر با دانه بندیهای متفاوت بستگی به استفاده از ترکیبات آلی از قبیل متوکسی، اتوکسی و … دارد. حذف گاز کلر در محیط ژلی و توسط واکنش آن با آمونیاک صورت می گیرد و تعیین درجه خلوص پودر حاصل به دلیل استفاده از مواد اولیه تخلیص گردیده ساده و آسان می باشد.