مقاله ساخت چارچوبي پايه اي و استاندارد براي اندازه گيري شکاف ديجيتالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي مديريت در ايران (مدرس علوم انساني) از صفحه ۱۴۱ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: ساخت چارچوبي پايه اي و استاندارد براي اندازه گيري شکاف ديجيتالي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جامعه اطلاعاتي
مقاله روش آنتروپي
مقاله شاخص هاي اصلي شکاف ديجيتالي
مقاله شکاف ديجيتالي
مقاله فناوري اطلاعات و ارتباطات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حنفي زاده پيام
جناب آقای / سرکار خانم: حنفي زاده محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خدابخشي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مهمترين مشکلات محققان بررسي کننده شکاف ديجيتالي، نبود مجموعه اي استاندارد از شاخص هايي است که اولا شکاف ديجيتالي ميان کشور ها را به طور مناسبي اندازه گيري کند، ثانيا آمار و اطلاعات آنها بتواند به وسيله بيشتر کشور ها جمع آوري شود و ثالثا به عنوان يک پايه و استانداردي براي آمارهاي قابل مقايسه جامعه اطلاعاتي استفاده شود.
در اين مقاله چارچوبي از اين نوع شاخص ها، که شاخص هاي اصلي شکاف ديجيتالي ذکر مي شود ارايه مي شود تا به وسيله آن بتوان از طريق تنظيم استاندارد ها و هماهنگ سازي آمار ها در سطح جهان، شکاف داده اي و آماري در زمينه شکاف ديجيتالي را کاهش داد.
مهمترين محدوديت براي استخراج اين نوع شاخص ها، نداشتن آمار و اطلاعات براي برخي شاخص هاي در اغلب کشور ها و در نتيجه عدم امکان استفاده از روش هاي آماري براي استخراج آنها است. در تحقيق حاضر براي غلبه بر اين محدوديت، از دانش و اطلاعات ۴۵ مدل بين المللي اندازه گيري شکاف ديجيتالي به عنوان نظرات خبرگان استفاده شده است. اين امر از طريق به کارگيري روش آنتروپي و در نظر گرفتن اهميت اين مدل ها محقق شده است. از مقايسه شاخص هاي اصلي به دست آمده و شاخص هاي اصلي جهاني آشکار مي شود که در شاخص هاي اصلي جهاني به سه حوزه آموزش الکترونيکي، دولت الکترونيکي و توانمند سازهاي دنياي شبکه اي براي ارزيابي شکاف ديجيتالي توجه نشده است.