سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد ریاحی – استادیار
سعید چارخواه – دانشجوی ارشد ساخت و تولید

چکیده:

یکی از مشکلات اساسی در تولید چرخ دنده های فلایویل داخل کشور عدم طول عمر کافی برای مصرف تجویز شده است که دلایل مختلفی از جمله عملیات حرارتی سطحی نا مناسب و غیر علمی و نیز عدم کنترل کیفی و کنترل ابعادی مناسب دارد، بطوریکه در کنترل ابعادی پارامتر های مختلف و مهم دو چرخ دنده درگیر از جمله زوایه فشار و ضرایب تصحیح ، فاصله پشت تا پشت پین های استاندارد ، قطر دایره گام، قطر خارجی، گام دایره ایی، گام قطری ، طول خط مماس ، لقی بین دو دنده ، میزان لقی مجاز هر دنده و فاصله عملی محور های فلایویل و استارت که اگر این پارامتر ها مستقل از یکدیگر اندازه گیری و کنترل شوند ، تاثیر مثبتی نخواهند داشت. در این مقاله سعی بر این است که تمامی پارامتر های ابعادی تابعی از یکدیگر باشند و به طور مستقل اندازه گیری نشوند و در نهایت الگوریتم این کنترل ارائه میشود . ضمن اینکه این نوع کنترل روی چند نمونه چرخ دنده فلایویل نیسان تست شده و صحیح بودن آن به اثبات رسیده .