مقاله ساخت کاتاليزور بيس ايندنيل زيرکونيم دي کلريد براي کوپليمرشدن اتيلن و پروپيلن و بررسي اثر عوامل مختلف بر مقدار محصول دهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه ۳۷۹ تا ۳۸۶ منتشر شده است.
نام: ساخت کاتاليزور بيس ايندنيل زيرکونيم دي کلريد براي کوپليمرشدن اتيلن و پروپيلن و بررسي اثر عوامل مختلف بر مقدار محصول دهي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متالوسن
مقاله کوپليمرشدن
مقاله پلي اتيلن
مقاله کوپليمر اتيلن-پروپيلن
مقاله کاتاليزورهمگن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدجو سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: عربي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: نكومنش حقيقي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ظهوري غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کاتاليزور متالوسن بيس ايندنيل زيرکونيم دي کلريد (Ind)2ZrCl2 با روش اصلاح شده در دماي محيط سنتز شد. سپس، با استفاده از آن ابتدا پليمرشدن اتيلن و در مرحله بعد کوپليمرشدن اتيلن-پروپيلن بررسي شد. کوپليمرشدن در نسبت هاي مختلف از خوراک ورودي اتيلن-پروپيلن ۰٫۲۵، ۰٫۵، ۱ و ۲ انجام شد. شرايط کوپليمرشدن مانند اثر نسبت کمک کاتاليزور به کاتاليزور، دماي کوپليمرشدن، تغييرات نسبت خوراک ورودي مونومرها و تغييرات متوسط وزن مولکولي متوسط گرانروي با دماي کوپليمرشدن مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل از انجام آزمايش ها نشان مي دهد، مقدار محصول دهي کاتاليزور با افزايش نسبت Al/Zr تا نسبت ۷۵۰ افزايش و با زياد شدن اين نسبت کاهش مي يابد. در نسبت هاي مولي کمAl/Zr=750  متوسط وزن مولکولي گرانروي افزايش و بيش از اين نسبت مقدار آن کاهش مي يابد. بهترين محصول دهي کاتاليزور در دماي ۶۰°C حاصل مي شود و افزايش دماي کوپليمرشدن بيش از اين مقدار باعث کاهش فعاليت کاتاليزور، وزن مولکولي متوسط گرانروي و درصد اتيلن موجود در پليمر مي شود. با افزايش غلظت پروپيلن در نسبت پروپيلن به اتيلن خوراک ورودي پليمر به سمت ساختار بي شکل تغير يافته و دماي انتقال شيشه اي افزايش مي يابد. سينيتيک واکنش کوپليمرشدن از نوع کاهشي تشخيص داده شده است.