مقاله ساخت کاست pcDNA/fimH به عنوان کانديد واکسن ژني عليه عفونت ادراري و بررسي بيان آن در رده سلولي COS7 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۲۰۳ تا ۲۰۶ منتشر شده است.
نام: ساخت کاست pcDNA/fimH به عنوان کانديد واکسن ژني عليه عفونت ادراري و بررسي بيان آن در رده سلولي COS7
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيلي تيپ I
مقاله اشريشيا کلي يوروپاتوژن
مقاله واکسن ژني
مقاله FimH

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح مهرآبادي جليل
جناب آقای / سرکار خانم: خرم آبادي نيما
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني فولادي عباسعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: مهم ترين عامل عفونت ادراري اشريشيا کلي يوروپاتوژن داراي پيلي تيپ يک است. اشريشيا کلي يوروپاتوژن پس از تهاجم به سلول هاي اپي تليال مثانه، به صورت داخل سلولي تکثير مي شود و حضور ايمني سلولي در اين جا مهم است. هدف از اين مطالعه، ساخت يک کاست ژني بود که بتواند سيستم ايمني سلولي را تحريک نمايد.
مواد و روش ها: ابتدا ژن fimH را با PCR تکثير شد و در وکتور يوکاريوتي pcDNA.1 کلون شد. پس از توالي يابي و تاييد کلون، به منظور بررسي بيان ژن و عملکرد صحيح کاست تهيه شده در سلول يوکاريوتي، در سلول COS7 وارد شد و به منظور بيان ژن با روش RT-PCR مورد بررسي قرار گرفت. بيان ژن در سطح mRNA با ميکروسکوپ فلورسانس بررسي شد.
يافته ها: ژن fimH با روش PCR به خوبي تکثير شد. محصول PCR در وکتور pcDNA.1 قرار گرفت و کاست ژني pcDNA/fimH ساخته شد. براي بررسي عملکرد صحيح اين کاست سلول هاي COS7 ترنسفکت شدند و بيان ژن fimH با روش RT-PCR مورد تاييد قرار گرفت.
نتيجه گيري: کاست ژني pcDNA/fimH مي تواند ژن fimH را در سلول يوکاريوتي بيان کند و به عنوان يک کاست DNA ارزشمند جهت واکسيناسيون بر ضد عفونت هاي ادراري است.