مقاله ساخت کاشي کف با استفاده از ضايعات شيشه هاي سيليکاتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در زمين شناسي ژئوتكنيك (زمين شناسي كاربردي) از صفحه ۵۱ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: ساخت کاشي کف با استفاده از ضايعات شيشه هاي سيليکاتي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آناليز پراش پرتو ايکس
مقاله آناليزهاي حرارتي هم زمان
مقاله ديلاتومتر
مقاله درصد انقباض

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرجليلي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: محسني شهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: بديعي سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: صلاحي اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: مباشرپور ايمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، نمونه هايي با نسبت هاي گوناگون درصد وزني افزودني ضايعات شيشه اي تهيه و پس از مخلوط کردن و پرس در فشار نهايي۲۸۰ بار، در دماي ۱۱۶۰°C به مدت ۴۸ دقيقه پخته و مهمترين خواص آن شامل درصد جذب آب، درصد انقباض و استحکام پخت، اندازه گيري شدند. براي بررسي فازهاي تشکيل شده در ريزساختار کاشي کف توليد شده، از آناليز پراش پرتو ايکس (XRD) استفاده شد. همچنين بررسي رفتار حرارتي نمونه ها، به کمک روش هاي ديلاتومتري و آناليزهاي حرارتي هم زمان (STA) انجام شد. نتايج نشان داد، که با افزايش ضايعات شيشه اي تا ۴٫۶ درصد وزني به ترکيب اوليه کاشي کف، ويژگي هاي کاشي به طور مطلوبي افزايش مي يابد، ولي با افزايش اين مقدار، خواص مطلوب و استاندارد کاهش خواهد يافت. همچنين اثر دما نيز بر روي اين نمونه ها مورد بررسي قرار گرفت و مشاهده شد، كه با افزودن ضايعات شيشه اي از دماي مورد نياز براي پخت كاشي، كاسته مي شود.