سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نیما تقوایی – فارغ التحصیل کارشناسی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده
محمد ملازاده – فارغ التحصیل کارشناسی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده
حسین عبدی زاده – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده های فنی دانشگاه
حمیدرضا بهاروندی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این پژوهش، کامپوزیت هایAl-ZrO2 با ۵، ۱۰ و ۱۵% حجمی زیرکونیا ( اکسید زیرکونیم ) و در سه دمای ۷۵۰ و ۸۵۰ و ۹۵۰درجه سانتیگراد از طریق روش ریخته گری گردابی ساخته شدند. در این مقاله تاثیر درصد حجمی زیرکونیا و دمای ریخته گری، برسختی و همچنین ریزساختار این کامپوزیتها مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به تصاویر میکروسکوپ الکترونی می توان به توزیعمناسب اکسید زیرکونیوم در زمینه پی برد. سختی نمونه ها با افزایش کسر ذرات (تا ۱۰ % حجمی) افزایش یافته و الگوی پراش اشعه X نیز حضور فاز زیرکونیا ZrO2را تایید نموده است. بطور کلی نتایج نشان می دهد که افزایش دمای ریخته گری می تواند ترشوندگی و درنتیجه الحاق ذرات زیرکونیا توسط آلومینیوم را تا حدودی افزایش دهد و بهبود ویژگیهای کامپوزیت را باعث شود