سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد ملازاده – فارغ التحصیل کارشناسی دانشکده متالورژی و مواد پردیس، دانشکده های فنی
نیما تقوائی – فارغ التحصیل کارشناسی دانشکده متالورژی و مواد پردیس، دانشکده های فنی
حسین عبدی زاده – استادیار دانشکده متالورژی و مواد پردیس، دانشکده های فنی دانشگاه تهرا
حمیدرضا بهاروندی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این پروژه، کامپوزیت های Al-ZrO2 با ۵، ۱۰ و ۱۵% حجمی زیر کونیا (اکسید زیر کونیوم) و در سه دمای ۷۵۰ و ۸۵۰و ۹۵۰ درجه سانتیگراد از طریق روش ریخته گری گردابی ساخته شدند. در این مقاله تاثیر درصد حجمی زیر کونیا و دمای ریحته گری، بر استحکام کششی و همچنین ریزساختار این کامپوزیت ها مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به تصاویر میکروسکوپ الکترونی می توان به توزیع مناسب اکسید زیر کونیوم در زمینه پی برد. سختی نمونه ها با افزایش کسر ذرات (تا ۱۰ درصد حجمی) افزایش یافته و الگوی پراش اشعه X نیز حضور فاز زیر کونیا (ZrO2) را تایید نموده است. به طور کلی نتایج نشان می دهد که افزایش دمای ریخته گری می تواند ترشوندگی و در نتیجه الحاق ذرات زیر کونیا توسط آلومینیوم را تا حدودی افزایش دهد و بهبود ویژگی های کامپوزیت را باعث شود.