سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرتضی قصری خوزانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد
محمود مرآتیان – استادیار
مسعود پنجه پور – استادیار

چکیده:

کامپوزیتهای زمینه فلزی به دلیل داشتن خواصی همچون استحکام زیاد در دمای بالا، چگالی کم، مقاومت به سایش خوب و مدول الاستیسیته بالا کاربرد زیادی در صنایع نظامی و هوافضا پیدا کرده اند. در تحقیق حاضر، کامپوزیت زمینه آلومینیمی تقویت شده با ذرات آلومینا از طریق تزریق سولفات آلومینیم به داخل مذاب آلومینیم خالص ساخته شد. به منظور بررسی واکنش تجزیه سولفات آلومینیم، آزمایش وزن سنجی حرارتی تحت اتمسفر آرگون انجام شد و از روی آن مشخص گردید که تجزیه سولفات آلومینیم به آلومینا در دمای ۹۹۰ درجه سانتیگراد به صورت کامل انجام می شود. در اثر تجزیه سولفات آلومینیم در مذاب، علاوه بر ذرات آلومینا، گاز SO3 نیز ایجاد گردید که به گاززدایی و تصفیه مذاب کمک نمود. مشخصه یابی کامپوزیت تولیدی توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز به آنالیز انرژی نقطه ای انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که اندازه ذرات آلومینای تولید شده با این روش کمتر از نیم میکرون است که به طور یکنواختدر زمینه توزیع شده اند؛ همچنین هیچ گونه عیوب ریختگی مانند مک های گازی، تخلخل و جدایش در ریزساختار کامپوزیت مشاهده نشد. به نظر می رسد که گاززدایی و تصفیه کامپوزیت مذاب توسط گاز SO3 حاصل از تجزیه سولفات آلومینیم بتواند به عنوان یک فاکتور حاصل از تجزیه سولفات آلومینیم بتواند به عنوان یک فاکتور کلیدی در تولید کامپوزیت زمینه آلومینیمی تقویت شده با ذرات آلومینا به صورت صنعتی مورد استفاده قرار گیرد.