سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آرش انواری – شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو
مهدی غلام تمیمی – شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو
رضا خرد رنجبر – شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو

چکیده:

کامپوزیت پیرول و استایرن با سورفکتانتهای مختلف نظیر دودسیل بنزن سولفونات سدیم، دودسیل هیدروژن سولفات سدیم، متیل سلولز و پلی اتیلن گلیکول با استفاده از اکسیدانت های کلرید فریک، پرسولفات آمونیوم و پرکلرات سدیم به روش شیمیایی تهیه شد. مورفولوژی کامپوزیت های حاصل با استفاده از میکروسکوپ الکترونی (SEM) و هدایت الکتریکی آنها با روش هدایت سنجی چهار نقطه ای تعیین گردید. نتایج نشان می دهد که اکسیدانت و سورفکتانت ها تاثیر اساسی روی هدایت الکتریکی و مورفولوژی دارند.