سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی محمد زاهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم
جعفر جوادپور – استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
حمیدرضا رضایی – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این پژوهش، از روش نفوذ از مذاب بدون فشار((Pressureless melt infiltration برای ساخت نمونه های کامپوزیتی Al/SiC بر پایه پریفرمهای متخلخل SiC استفاده شده است. این روش شامل وارد کردن مذاب آلومینیوم به درون پریفرمهایSiC در ˚C 950 وتحت اتمسفر نیتروژن بوده بطوریکه برای این کار هیچ فشار خارجی اعمال نشده است. برای تحقیق در روند پیشرفت پروسه تزریق، پریفرمهای اولیه با درصدهای حجمی متفاوت ۴۰، ۵۰ و ۶۰٪ از SiC و با استفاده از سه اندازه دانه متفاوت از پودر۲۰، ۵۰ و ۹۰ میکرون ساخته شده است. بررسیهای انجام گرفته بروی چگالی نهایی کامپوزیت ها بیانگر افزایش ۵۴ درصدی چگالی نهایی کامپوزیتی می باشد که کسر حجمی SiC در آن ۴۰٪ بوده و با پودر SiC 90 میکرونی ساخته شده است. بر خلاف آن، چگالی نهایی کامپوزیت های ساخته شده بر پایه پریفرمهایی با همان میزان کسر حجمی SiC در پریفرم اولیه (۴۰٪) و ساخته شده از پودر ۵۰ میکرونی پیشرفتی معادل ۵۱٪ نسبت به پریفرم اولیه از خود نشان داده است. این درحالیست که مقدار پیشرفت در چگالی نهایی کامپوزیت های ساخته شده با پودر ۹۰ میکرونی که کسر حجمی SiC در پریفرم اولیه آنها معادل ۶۰٪ می باشد به زیر ۳۰٪ کاهش می یابد