سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا حسامی فرد – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
سعید باقری شورکی –

چکیده:

مفهوم مدلسازی در بسیاری از سیستمهای فازی نقش اساسی را ایفا می کند و به علت دامنه کارایی مهمترین مساله ای استکه در حوزه سیستمهای فازی مطرح شده است از سوی دیگر بررسی کیفیت مدلها نیز دارای اهمیت فراوانی دارد با مفهوم ریزدانگی فازی دانش که در دهه ۷۰ مطرح شده است می توان مدلهایی بدست آورد که دارای دقت بیشتر و ساختار مناسب تری باشند دراین مقاله نشانداده ایم که برای مدلسازی فازی می توان ا زمفاهیم ریزدانگی دانش استفاده کرد گرافهای فازی یکی از روشهای ارائه مدلهای فازی هستند و الگوریتمی کهدراین مقاله ارائه شده با استفاده از ریزدانگی فازی دانش به ساخت یک گراف فازی می پردازد.