سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویی علوم و فناوری رنگ

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید علی شیخ الاسلامی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده فیزیک، تهران، ایران
رسول لژئیان –
سید امیر محسن فرقی –

چکیده:

از ۱- فتالوسیانین آلومینیوم دی کلراید ۲- فتالوسیانین اکسید تیتانیوم ۳- مخلوط فتالوسیانین آلومینیوم دی کلراید و فتالوسیانین اکسید تیتانیوم با نسبت وزنی ۱:۱ سه گیرنده نوری با شرایط یکسان ساخته شده و با هم مقایسه شد. نتایج نشان می دهد که از مخلوط کردن دو رنگدانه متفاوت، به دلیل گسترش طیفی جذبی، ترکیبی حاصل می شود که نسبت به نوع خالص مواد تشکیل دهنده اش از حساسیت نوری بیشتری برخوردار است و در نتیجه گیرنده نوری ساخته شده، از کیفیت بالاتری برخوردار خواهد بود.