سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشاد مقرب طهرانی – مدرس موسسه آموزش عالی نقش جهان
حامد اسفندیاری – موسسه آموزش عالی نقش جهان

چکیده:

تکنولوژی تولید پراکنده بیشتردر مراکز مصرف برق قرارمیگیرند چنانکه تولید و مصرف انرژی الکتریکی همزمان صورت میگیرد از جمله تکنولوژی های مهم تولید پراکنده می توان به میکروتوربین ودیزلی اشاره نمود. هدف این تحقیق مقایسه و ارزیایب استراتژیک جذابیتدو تکنولوژی مذکور در ایران و با توجه به شرایط موجود در کشور جهت ارجحیت بندی وزن دار آنها نسبت به هم از دید معیارهای مختلف فنی اقتصادی، زیست محیطی تکنولوژیک و ۲۷ زیرمعیار بود درواقع با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP مبتنی بر تفکر فازی و با بهره گیری از نرم افزار Expert Choice پس از تعیین معیارها و شاخصهای این ارزیابی به معیارها و زیرمعیارها با توجه به اهمیت آنها اوزانی اختصاص یافته و ارزشگذاری کمی صورت گرفته است سپس با تشکیل یک مدل تصمیم گیری و به کارگیری این مدل گزینه ها تکنولوژی ها نسبت به این معیارها سنجیده و با وزن های مشخص ارجحیت بندی شده و مورد مقایسه کمی قرار گرفته اند.