سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیر امامی – دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
خسرو آقائی پور – استادیار و هیأت علمی موسسه سرم و واکسن سازی رازی
فرشید کفیل زاده – استادیار و هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده:

پروتئین F یک بخش کاملاً حفاظت شده در گلیکوپروتئین غشایی ویروس های خانواده پارامیکسوپریده از جمله ویروس سرخک می باشد که به صورت یک پروتئین پیش ساز (Fo) حدود ۶۰Kd سنتز می شود.
mRNA پروتئین Foدر خانواده موربیلی ویروسها دارای یک بخش ۵ غیر کد شونده و غنی از G-C می باشد که دراین خانواده این حالت معمول نمی باشد و به نظر می رسد که دارای نقش گسترده ثانویه ساختاری به همراه ۳-۴ ناحیه شروع AUG می باشد. ناحیه UTR-5 در انتخاب AUG اولیه و افزایش میزان ترجمه پروتئین F کاربردی حائز اهمیت است.