سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدعلی سرودی – کارشناس ارشد پیشرانش پژوهشکده سیستمهای پدافند هوایی مرکز تحقیقات فن
اکبر غفوریان – استادیار دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی هوافضا

چکیده:

در این مطالعه روشی الگوریتمی برای ساده سازی مکانیزمهای شیمیایی توسعه یافته که در آن اجزاء زائد با استفاده از آنالیز جریان واکنش و واکنشهای زائد به کمک آنالیز حساسیت شناسایی و از مکانیزم کامل حذف می شوند و در نتیجه مکانیزم کوچکتری موسوم به مکانیزم اسکلتی ایجاد می شود. روش مزبور در احتراق متان در رآکتور کاملا آمیخته مورد آزمون قرار گرفته است. ساده سازی مکانیزم به نحوی صورت گرفته که خطای مربوط به غلظت اجزاء باقیمانده و دما در شرایط اسمی مساله کمتر از پنج درصد باشد. بدین ترتیب ابعاد مکانیزم از ( ۳۲۵ واکنش- ۵۳ جزء) به ( ۱۲۷ واکنش- ۳۴ جزء) تقلیل یافته که حجم و زمان محاسبات را به نحو چشمگیری تقلیل داده است.