سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدعلی سرودی – کارشناس ارشد مدلسازی احتراق و انفجار
اکبر غفوریان – استادیار، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا

چکیده:

در این مطالعه روشی الگوریتمی برای تحلیل و ساده سازی مکانیزم هایشیمیایی کامل (Detailed) توسعه یافته است. در این روش اهمیت نسبی اجزا شیمیایی و واکنشهای بنیادی (Elementary) با استفاده از آنالیز های جریان واکنش و حساسیت شناسایی شده و با حذف اجزاء و واکنشهای زائد از مکانیزم کامل، مکانیزم کوچکتری موسوم به مکانیزم اسکلتی (Skeleti) ایجاد می گردد که همچنان شامل واکنشهای بنیادی است . روش مزبور در مورد احتراق گاز طبیعی در راکتور کاملاً آمیخته یا (perfectly-stirred Reactor) PSR مورد مطالعه قرار گرفته و با استفاده از آن علاوه بر شناسایی اجزا و مسیرهای واکنشی مهم، ابعاد مکانیزم و حجم زمان محاسبات به نحو چشمگیری تقلیل یافته است.