مقاله ساده نويسي و واژگان عربي در نثر علي دشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه ادب حماسي (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۲۰۰ تا ۲۲۰ منتشر شده است.
نام: ساده نويسي و واژگان عربي در نثر علي دشتي
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علي دشتي
مقاله نثر معاصر
مقاله ساده نويسي
مقاله واژگان عربي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الهام بخش سيدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
علي دشتي (۱۲۷۳-۱۳۶۰ ش) از جمله نويسندگاني است که از سال ۱۳۰۱ ش، با انتشار يادداشت هاي «ايام محبس» به جنبش «ساده نويسي» در نثر معاصر پيوسته است. از اين نويسنده، افزون بر اين اثر، آثاري ديگر نيز در زمينه ترجمه، روزنامه نگاري، داستان و نقد ادبي برجاي مانده است که همگي از اين ويژگي برخوردار است. ليکن، در نثرهاي دشتي، بويژه نخستين آثار وي، مقداري قابل توجه از واژگان عربي بچشم مي خورد که ظاهرا، نثرهاي او را از ويژگي ساده نويسي در سطح واژه گزيني دور کرده است. بسامد اين واژگان در نثر وي به اندازه اي است که هم واره مورد توجه و داوري منتقدان بوده است، بطوري که اين ويژگي را نقصي بزرگ در شيوه نگارش دشتي دانسته و حتي گاهي نثر او را، بويژه در مقاله هايش، ضمن مقايسه با نثر معاصران او، در رديف نثرهاي منشيانه و يا ميراث دار نثرهاي منشيانه قرار داده اند. در اين مقاله، ميزان تاثير واژگان عربي در سادگي نثر دشتي، بويژه در آثار انتقادي وي، مورد بررسي قرار گرفته است.