سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی توسعه نظام پیمانکاری در ساختار صنعتی کشور

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

رضا شاعری – دکتری (ناتمام) شیمی مواد از دانشگاه Brunel University (London) نایب رئیس هیات مدیره و مدیر
علی رستمی – دانش

چکیده:

سازمان پروژه همانند هر سیستمی متشکل از مجموعه ای از اجزاء می باشد. که با یکدیگر تعاملات متقابل دارند. و این تعاملات در راستای دستیابی به هدفی مشخص، که همان هدف پروژه است، تعریف می گردد. هر سیستمی برای انجام پردازش بر روی ورودیها و تبدیل آن به خروجی نیازمند ساختار و چهارچوبی می باشد، تا اجزء سیستمی امکان برقراری تعاملات مناسب را داشته باشند. انتخاب ساختار مناسب سازمانی و تعریف روابط بین اجراء سازمانی نقش بسیار مهمی در موفقیت سازمان دارد. از طرفی ارتباط نزیکی بین اهداف و استراتژی سازمان باساختار سازمانی وجود دارد. به گونه ای که ساختار سازمانی باید تضمین کننده حرکت سازمان در جهت اهداف و استراتژی سازمانی باشد. فعالیت های اصلی سازمان تعیین کننده نوع ساختار می باشد ولی جهت گیری اجزای ساختار (رسمیت ، پیچیدی، تمرکز) متاثر از عواملی دیگر چون ماموریت ، چشم انداز ، استراتژی ، چرخه حیات سازمان و محیط می باشد که بر طراحی ساختار سازمان اثر گذار می باشد. در این مقاله ضمن بررسی نحوه تاثیر گذای عواملذکر شده بر طرح سازمانی ، نخحوه تاثیر گذاری این عوامل بر ساختار شرکت انرژی گستر پارس را یک شرکت پیمانکار در زمینه حفاری و اکتشاف می باشد مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین نحوه طراحی ساختار سازمانی شرکت مذکور بر اساس متدولوژی استاک انبارک مورد بررسی قرار می گیرد.