مقاله سازمان جهاني تجارت و مساله منطقه گرايي در اپک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مطالعات راهبردي از صفحه ۱۶۳ تا ۱۸۹ منتشر شده است.
نام: سازمان جهاني تجارت و مساله منطقه گرايي در اپک
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گات / سازمان جهاني تجارت
مقاله عدم تبعيض
مقاله چندجانبه گرايي
مقاله دور اوروگوئه
مقاله گروه بندي هاي ترجيحي
مقاله منطقه گرايي
مقاله اتحاديه هاي گمرکي
مقاله حوزه هاي تجارت آزاد
مقاله اپک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبرلو عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نحوه تعامل چندجانبه گرايي حاکم بر گات / سازمان جهاني تجارت و منطقه گرايي حاکم بر گروه بندي هاي ترجيحي، يکي از مسايل مهم و پيچيده عرصه تجارت بين الملل است. در حالي که چندجانبه گرايي بر عدم تبعيض (با تکيه بر اصول رفتار ملي و ملت کامله الوداد) در تجارت بين الملل تاکيد دارد، منطقه گرايي به رفتارهاي ترجيحي ميل مي کند. با اين وجود، هر دو به موازات هم رشد کرده اند و اغلب دولت ها از هر دو گزينه در کنار هم استفاده مي‎ کنند؛ به خصوص طي يکي دو دهه اخير که در پي مذاکرات دور اوروگوئه، توافق هاي گسترده اي به صورت چندجانبه به عمل آمده و سازمان جهاني تجارت جايگزين گات شده، موج نوين و گسترده اي از منطقه گرايي رشد يافته است. با وجود ناهم خواني هايي که به صورت کلي بين چند جانبه گرايي و منطقه گرايي مطرح است، شرط «بازبودن» مي تواند منطقه گرايي را در سازگاري و حتي تکميل چندجانبه گرايي قرار دهد.