مقاله سازمان هاي زنان در ايران عصر پهلوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مطالعات سياسي از صفحه ۳۳ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: سازمان هاي زنان در ايران عصر پهلوي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كانون بانوان
مقاله سازمان زنان ايران
مقاله احزاب سياسي
مقاله فمينيسم
مقاله دولت مطلقه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حافظيان محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از اواخر دوره قاجار و هم زمان با انقلاب مشروطيت و علي رغم عدم حضور زنان در صحنه سياست رسمي و محدوديت در ايفاي نقش به عنوان صاحبان قدرت سياسي شاهد فعاليت سياسي زنان در صحنه هاي غير رسمي و تلاش آنان براي تشكيل سازمان ها و احزابي كه اهداف خاص زنان را پيگيري كند، هستيم كه اين مهم با تحولات بسيار تا زمان انقلاب اسلامي و پس از آن نيز ادامه پيدا كرده است. بر اين اساس، سوال اصلي كه اين پژوهش درصدد پاسخگويي به آن مي‏باشد، اين است كه آيا سازمان ها و احزاب زنان كه در ايران در دوره انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي تشكيل شد داراي استقلال از حكومت بودند يا اينكه بيشتر به صورت نهادهايي وابسته به نهاد دولت تشكيل مي‏شدند و عمل مي‏كردند؟ فرضيه‏اي كه به اين پرسش پاسخ مي دهد، اين است كه سازمان ها و احزاب سياسي زنان كه در دوره مشروطه تا انقلاب اسلامي تشكيل ‏شدند، هر چند شايد در آغاز مستقل از دولت مي‏بودند، اما با گسترش فعاليت هايشان با مانعي به نام دولت مطلقه روبه رو مي‏شدند. بدين ترتيب، اهداف و عملكردشان تابع كنترل دولت قرار مي گرفت و استقلال خويش را تا حد زيادي از دست مي‏دادند. براي انجام اين پژوهش، از روش تاريخي استفاده شده و به ويژه اساسنامه دو سازمان مهمي كه در دوران پادشاهان اول و دوم پهلوي، يعني كانون بانوان و سازمان زنان ايران، به فعاليت پرداختند، مورد بررسي قرار مي گيرد.