سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

حسینعلی قدیریان –

چکیده:

فناوری های جدید دنیای کسب و کار را از اساس دگرگون کرده اند . این فناوری ها با ایجاد رشد شتابان درتوانمندترین نیروی اقتصاد جهان، یعنی فضای مجازی و قدرت محاسبه به جزء لاینفک سازمان ها در تمام آنها تبدیل شده اند و همین فناوری ها زمینه و شرایط لازم را برای مرزگستری سازمان ها فراهم آورده است و این مرز گستری سازمان ها را به سازمان های مجازی سوق داده است و گسترش آن در کشورهای جهان حتی کشور ایران غیر قابل اجتناب می نماید. به همین جهت و به دلی ل اهمیت این پدیده در این مقاله به نکات بارز سازمان های مجازی پرداخته می شود، از آن جمله : تعریف، انواع، نقش مدیردر اینگونه سازمان ها، مزایا، معایب آنها، مثال های ضروری نهایتًا وضعیت سازمان های مجازی در ایران