سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمدرضا حجتی – عضو هیئت علمی پژوهشکده هوافضا، پژوهشکده هوافضا – وزارت علوم، تحقیقات

چکیده:

تامین بی خطری پرواز اینده عملکرد دستگاه ها مختلف درکنترل و نظارت بر عوامل موثر در وقوع سوانح می باشد. این عوامل عبارتند از: ناوگان ، کادر پروازی، کنترل و مراقبت، فرودگاه و سایر عوامل جانبیانجام یک پرواز سالم. سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان دستگاه مسئول و مجری تعهدات بین المللی و مقررات داخلی کشور در دسترس به اهداف فوق دارای نقش اساسی است. همچنین این سازمان از طریق ایجاد هماهنگی و کنترل و نظارت و تنظیم امور هوانوردیفعالیت های هواپیمائی وظایف و اختیارات را دارد که استفاده صحیح از این اختیارات به نحوی موثری سوانح هوای را کاهش خوهد داد. ضمن آنکه عدم استفاده و یا سوء استفاده از این اختیارات اثار زیانباری را در عقب ماندگی این صنعت و وقع سوانح هوایی اسفناک وخسارات عظیم ماد و معنوی به دنبال خواهد داشت. در این مقاله وظایف و اختیارات سازمان هواپیمایی کشوری در ارتباط با موارد موصوف بر اساس مقررات داخلی و بی لمللی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.