سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهدی محمدی نسب – دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش سیاستگذاری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

در اقتصاد رقابتی و پربار از تغییرات بنیادین امروز، کارفراینی به عنوان موتور و نیروی محرکه توسعه اقتصادی شناخته می شود که می تواند سبب رشد و توسعه اقتصادی کشورها، افزایش بهره وری، ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی شود. این نیاز با الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و الزامات قانونی اجرای چشم انداز بیست ساله ضرورت مضاعف پیدا کرده است. نگارنده مقاله را با تعریف کارافرینی و ذکر انواع آن آغاز می کند و با انتخاب سطح تجزیه و تحلیل سازمان(ساختاری) وبون شناختی به ارائه تعارف سازمان کارآفرین می پردازد. تعاریف سازمان کارآفرین، مفاهیم اساسی نهفته در آن، یعنی نوآوری و خلاقیت و تطابق با محیط را مورد تاکید قرار می دهد که مقاله با مروری گذرا بر این مفاهیم، به کنکاش پایگاه و مبنای نظری کارافرینی سازمانی پرداخته و تئوری های بوم شناسی جمعیت و نهادینگی را در این زمینه مورد بررسی قرار می دهد. مقاله در ادامه با طرح مباحث عوامل کارآفرینی سازمان ها، سطوح تعهد سازمان ها به کارآفرینی و شیوه های هماهنگی آنها با محیط اقدام به دسته بندی سازمان ها می کند و در پایان با ارائه الگوی اقتضایی سازمان های کارآفرین بر اساس محیط و نوآوری، به جمعبندی مطالب طرح شده می پردازد.