سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نگار سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
غلامرضا میراب شبستری – استادیارگروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند
محمدحسین آدابی – استاد دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی
سیدعلی آقانباتی – استاد دانشکده سازمان زمین شناسی تهران

چکیده:

بررسی توالی کربناته سازند بادامو در برش کوه بیرگ واقع در جنوب شهرستان سرایان خراسان جنوبی و مقایسه آن با برش دوست آباد و برش الگو سازند بادامو به طور عمده در بردارنده انواع سنگهای آهکی است به نظر می رسد که توالی هم ارز سازند بادامو در کوه بیرگ از نظر ضخامت حوضه تا حدی با برش الگو و برش دوست آباد متفاوت است.