سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سپیده دماوندی نژاد منفرد –
ملیحه مهدوی –

چکیده:

با افزایش روزافزون جمعیت شهری استفاده ازساختمانهای بلند رو به گسترش است . این روزها عصر معماریمتحرک است . ساختمانهایی چهار بعدی درحال تولد هستند که دائما درحال تبدیل و تغییر شکل خود هستند هرطبقه ره صورت مجزا درحال چرخش است و درعین حال فرم کلی بنا تغییر می کند درحقیقت دو ویژگی خاص معماری دینامیک :تغییر شکل ،روشهای پیشرفته تولید صنعتی قطعات بسیار حائز اهمیت است . ازطرفی با صرفه جویی درهزینه و زمان این نحوه ساخت و اتصال پیش ساخته به هسته مرکزی مقاومت دربرابر زلزله بسیار افزایش می یابد برجهای داوینچی و tuming torso ازساختمانهای مثال دراین زمینه اند .