سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس سازه و معماری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدصادق فلاحت – دکتری معماری، عضو هیأت علمی گروه معماری دانشگاه زنجان
مریم کلامی – کارشناس ارشد معماری، عضو هیأت علمی گروه معماری انشگاه زنجان

چکیده:

در دوران جدید با به وجود آمدن رشته های تخصصی در حیطه ساختمان و معماری، جایگاه سازه در معماری همواره با بحث ها و چالش های بسیاری مواجه بوده است. این مباحث عمدتاً در دو محور فلسفی و فنی مورد بحث و کنکاش قرار گرفته اند. این مقاله به بررسی سازه در معماری پرداخته و در نهایت مدلی برای ارتباط این دو مفهوم ارائه می نماید. در مدل ارائه شده، سازه به عنوان مؤلفه تشکیل دهنده معنا، فرم و عملکرد معرفی شده است که این مدل می تواند در تبیین شکل گیری فضاهای معماری مؤثر بوده و الگویی مناسب برای شناخت بهتر فضای معماری و سازه باشد.