مقاله سازواري ها و ناسازواري هاي تلقين در تربيت ديني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در تربيت اسلامي از صفحه ۲۷ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: سازواري ها و ناسازواري هاي تلقين در تربيت ديني
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تلقين
مقاله تربيت ديني
مقاله آموزش عقلاني
مقاله سازواري و ناسازواري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم پوردهاقاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري سيدابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روش تلقين، يكي از روشهاي مورد استفاده در تربيت ديني است. برخي از كارشناسان تربيت ديني معتقدند در تربيت بايد از روشهايي استفاده كرد كه موجب تغيير نگرش متربي شود و چشم انداز شناختي در او ايجاد كند. از نظر آنان كاربرد تلقين، قبولي كوركورانه و عادت به يادگيري و يادآوري مكانيكي آموزه ها را در پي دارد و موجب ايجاد خصوصياتي همچون تسليم و انقياد در متربي مي شود. موافقان بكارگيري اين روش در تربيت ديني نيز معتقدند، كاربرد روشهايي غير از تلقين همچون روشهاي عقلاني منوط به رشد عقلي در متربي است.
مقاله حاضر، به بررسي چالشها، پيامدها و محاسن ناشي از بكارگيري روش تلقين در تربيت ديني پرداخته و به تشريح ماهيت و مفهوم تلقين و تربيت ديني و سازواري و ناسازواري آن پرداخته است. از آنجايي كه نمي توان در دوره هاي كودكي منتظر رشد فرايند عقلاني در متربيان شد و به آموزش عقلاني دين پرداخت، بنابراين در دوران كودكي، كه دوره تمهيد براي قلمرو اصلي تربيت ديني است، مي توان از روش تلقين براي ايجاد برخي آداب و صفات انساني و اخلاقي استفاده كرد. همچنين از اين روش نيز مي توان براي تثبيت ايمان در دوره هاي بالاتر رشد بهره گرفت.