مقاله سازوكار زمين لرزه ۱۰ آذر ۱۳۸۶ تبريز با استفاده از داده هاي شتاب نگاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم زمين از صفحه ۳۵ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: سازوكار زمين لرزه ۱۰ آذر ۱۳۸۶ تبريز با استفاده از داده هاي شتاب نگاري
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امواجSH
مقاله سازوكار كانوني
مقاله گسل شمال تبريز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حمزه لو حسين
جناب آقای / سرکار خانم: فرزانگان اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي علويچه ح.

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمين لرزه ۱۰ آذر ۱۳۸۶ و كمتر از ۳ ماه بعد، زمين لرزه ۲۵ شهريور ۱۳۸۶ با بزرگي ۶٫۴ در نزديكي تبريز در استان آذربايجان شرقي روي داد. با استفاده از روش تجزيه و تحليل امواج SH شتاب نگاشت هاي ثبت شده و مدل چشمه برون پارامترهاي صفحه گسل براي اين زمين لرزه برآورد شد. راستا، شيب و ريك به ترتيب°۳۱،° ۸۵و °۱۷۰ برآورد شده است. سازوكار به دست آمده راستا لغز راست گرد و با سازوكار گسل شمال تبريز همخواني دارد. سازوكار به دست آمده اولين حل صفحه گسل براي گسل شمال تبريز بر اساس داده هاي شتاب نگاري است.