مقاله سازوکارهاي اجراي تعهدات و عواقب نقض آن در سازمان جهاني تجارت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۳۱۷ تا ۳۳۴ منتشر شده است.
نام: سازوکارهاي اجراي تعهدات و عواقب نقض آن در سازمان جهاني تجارت
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازمان جهاني تجارت
مقاله اجراي تعهدات
مقاله حل اختلافات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي محمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
متون حقوقي سازمان جهاني تجارت شامل بيش از ۶۰ موافقت نامه و پيوست، آنها تصميمات و تفاهم نامه است که تعهدات بي شماري را در بر مي گيرد و دولت هاي عضو موظف به رعايت و اجراي درست آن ها هستند. اجراي صحيح اين همه تعهدات مستلزم سازوکارهايي موثر است. در اين سازمان دو سازوکار اصلي پيش بيني شده است: اول، کنترل و نظارت از طريق ارگان هاي نظارتي مانند کنفرانس وزيران، شوراي عمومي، شوراي تجارت کالا، شوراي تجارت خدمات و شوراي تجارت امور مرتبط با مالکيت معنوي، دومين، سازوکار اصلي توسل به رکن حل و فصل اختلاف است که همه اعضاي سازمان صلاحيت اجباري آن را پذيرفته اند. اين رکن علاوه بر حل و فصل اختلاف بر مراحل اجراي احکام و توصيه ها نظارت کرده و مي تواند مجوز اقدامات تلافي جويانه را عليه کشور محکوم عليه صادر نمايد. به نظر مي رسد اين دو سازوکار در اجراي تعهدات در اين سازمان موثر بوده است.