سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ایرج سلطانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

توسعه همه جانبه کشور نیازمندوجود ارتباط بین بخش ها و نظامهای مختلف است برقراری ارتباط و انسجام در میان همه نظامهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و … جامعه نیازمندوجود آرمان و چشم انداز مشترک است طراحی و تدوین سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور به عنوان آرمان مشترک کشور نقش جهت دهی راهبردی را بازی میکند.