سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجتبی مظاهری – آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس ( MRL)، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف ، ت
سیما مفخم –
محمد اخوان –

چکیده:

اثر آلایش Ce و Ca به جای Gd بر روی ویژگیهای الکتریکی حالت بهنجار ابررسانای Gd- 123 بررسی شده است. آلایش ۴ + ظرفیتی Ce باعث کاهش ارتورمبیسیتی، کاهش دمای گذار ابررسانایی، افزایش مقاومت حالت بهنجار و القای گذار عایق- فلز می شود و بطور کلی ابررسانایی را تخریب می کند. در حالی که با افزودن Ca به ترکیب، حالت ابررسانایی تقویت می شود و رفتار بهنجار دستگاه تمایل دارد که به حالت اولیه باز گردد. در این بررسی نمونه هایی به روش واکنش حالت جامد با جایگزینی Ce به جای Gd با فرمول Gd1-xCexBa2Cu3O7-δ و با x=0.0-0.6 و z= 0.0 و نمونه هایی با جایگزینی Ce و Ca به جای Gd با فرمول Gd1-x-zCexCazBa2Cu3O7-δ و با x= 0.1 و z=0.0-0.3 ساخته شده است. رفتار الکتریکی این ترکیبات را در حالت بهنجار با استفاده از نظریه کوانتومی پرکولاسیون مورد بررسی قرار داده ایم. این دستگاهها با میزان آلایشهای گوناگون رفتارهایی مطابق با سازوکار هدایت پرشی در دو و سه بعد و سازوکار گاف کولنی از خود نشان می دهند.