سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا ترنگ – موسسه تحقیقات برنج کشور رشت
مرتضی نصیری – موسسه تحقیقات برنج کشور رشت
شاپور عبداللهی – موسسه تحقیقات برنج کشور رشت
سید صادق حسینی – موسسه تحقیقات برنج کشور رشت

چکیده:

یکی از راهی معرفی ارقام جدید برنج وارد کردن ارقام و لاین های خالص شده از کشورهای دیگر و سازگاری این ژ«وتیپ ها در نقاط مختلف می باشد. بدین منظور جهت دستیابی به ارقامی با شرایط کشت در مناطق معتدله تعداد ۸۸ ژنوتیپ خالص برنج از جهاد کشور هان و دو مکرز تحقیقات بین الممللی (ابری و ابرت) با مشخصات کامل والدین و بعضی خصوصیات مورفولوژی در سال ۱۳۷۹ برای ایران (موسسه تحقیقات برنج کشور) ارسال شده است.