سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین سمینار تخصصی محیط زیست و رنگ

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا رنجبر – پژوهشکده صنایع رنگ ایران
سعید باستانی – پژوهشکده صنایع رنگ ایران

چکیده:

سال هاست که در موارد پوششی روند توسعه به سوی انواع پوششهای محیط دوست است. در سالهای اخیر توجه روز افزون جوامع بشری به اثرات منفی مواد فرار آلی (VOC) بر جو زمین، قیمت بالای حلال های آلی و افزایش هزینه های انرژی سبب تاکید بیشتر بر توسعه سیستم های پوششی حاوی مقادیر کمتر حلال های آلی شده است. مقادیر مجاز مواد آلی موجود در سیستم های پوششی که یکی از منابع مهم رهایش اینمواد در جو زمین هستند. هر روز از سوی دولت ها و مراجع قانون گذاری کشورهای مختلف، کمتر دیده می شود. منابع مواد فرار آلی تنها به انواع مصنوعی محدود نمی شوند بلکه منابع طبیعی نیز می توانند عامل رهایش مواد فرار آلی باشند. نظر به اینکه در کشور ما مصرف پوشش های آلی بخصوص انواع صنعتی در سطح بالایی قرار دارد. اگاهی از قوانین حاکم بر رهایش مواد فرار آلی و روند توسعه فناوری پوشش های محیط زیست دوست می تواند برای تولید کنندگان این مواد، خریداران و نیز مراجع قانون گذار و تصمیم گیرنده مفید باشد.