مقاله ساز و كار خداوند در معرفت بخشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در سفينه از صفحه ۱۶۹ تا ۱۸۴ منتشر شده است.
نام: ساز و كار خداوند در معرفت بخشي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بياباني اسكويي – نقد و بررسي
مقاله معرفت – نقد و بررسي
مقاله مقاله هاي معرفت – نقد و بررسي
مقاله مكتب تفكيك – نقد و بررسي
مقاله عليت – نقد و بررسي
مقاله الزام در فعل خدا
مقاله معرفت ثانوي
مقاله جبر و اختيار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ارشادي نيا محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سري مقاله هاي آقاي بياباني اسكويي، معرفت فعل خدا و موهبت الهي شمرده شده و به استناد آيات و روايات اكتسابي بودن معرفت رد شده و برخي سخنان بزرگان از دانشمندان و فلاسفه نقد و در مواردي نفي شده است، در اين مقاله بر مبناي مفروض آگاهي كامل نويسنده مقالات معرفت خدا به منابع كلامي و فلسفي و آراي مختلف دانشمندان خدشه وارد شده و تعر ض به ساحت دانشمنداني چون سيد مرتضي، شيخ انصاري، شيخ مفيد، ملامحسن فيض و ديگران را امري غيرعقلي و غيرعالمانه دانسته است، توجه نكردن به حديث لاجبر و لاتفويض بل امر بين الامرين مكتب تفكيك را به تنگناهاي تناقض آميز گرفتار ساخته است.
پيش از پرداختن به بحث معرفت و هدايت مي بايست مباني نظريه در موضوع توحيد افعالي و جبر و اختيار را مستحكم و مستدل ارايه مي كرد؛ اگر معرفت صنع الهي است و به حسب ظاهر برخي متون در انحصار خداوند است چرا پذيرش آن فعل بنده و وظيفه او معرفي شده است، نقش انبيا در ايجاد اين معرفت و دريافت معرفت توسط عقل چگونه خواهد بود؟
در مواردي كه خداوند براي برخي از معرفت ها ابزار و اسبابي قرار داده اگر واسطه ها، واسطه هستند پس مستقيم بودن صنع خدا چگونه است؟ و اگر بي تاثيرند پس چه نيازي به واسطه؟ نفي كنندگان اصل عليت براي تامين قدرت مطلقه الهي، به نفي تاثير علل واسطه پرداخته اند غافل از اينكه سببي ت اسباب را خود خداوند جعل فرموده و خود را مسب ب موسوم كرده است. معرفت به نحو خاص يعني چه؟ و تفاوت فعل خدا در دو موضع بر چه اساس است؟
شكر بر معرفت آيا از وسايط فيض است يا نه؟ منافي با صنع مستقيم خداوند هست يا نيست؟
وجود لزوم بر فعل خداوند در معرفت ثانوي چگونه قابل توجيه است؟ در برداشت از متون دين ضروري است جانب احتياط به شدت رعايت شود و با نظري همه جانبه و پاي بندي به اصول مستحكم عقلاني به برداشت پرداخته شود چرا كه فرموده اند حديث ما صعب و مستصعب است و تحمل آن بر فرشتگان مقرب و پيامبران مرسل شايد راست آيد.