سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرید مر – بخش علوم زمین ، دانشگاه شیراز
سروش مدبری – بخش علوم زمین، دانشگاه شیراز، دفتر فنی آب، سازمان مدیریت منابع آب ایر
عبدالمجید یعقوب پور – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

غلظت آرسنیک در نمونه های آب رودخانه زرشوران در ۱۱ ایستگاه اندازه گیری شد تا شیوه انتقال آلاینده های آزاد شده از کانسار زرشوران و اثرات زیست محیطی آنها بررسی شود. کانسنگ آرسنیک – طلا در کانسار زرشوران عمدتا شامل ارپیمنت و رآلگار ، همراه با مقادیر اندک کانیهای آنتیموان، جیوه، تالیم و … است که هوازدگی آن، ابی با غلظت ۲۳ میلی گرم در لیتر آرسنیک کل را در تونل معدن به وجود می آورد. غلظت آرسنیک در پایین دست کاهش یافته به گونه ای در فاصله ۱، ۱/۳، ۷ و ۱۵/۲ کیلومتری از معدن به ترتیب به ۴/۲۷۲، ۳/۰۶۹، ۰/۴۲۱، ۰/۰۸۳ و ۰/۰۳۶ میلی گرم در لیتر می رسد. اندازه گیری مجزای غلظت آلاینده ها در فازهای حل شده و کلوییدی و مطالعه زمین شیمیایی انتقال آلاینده ها نشان میدهد که در بالا دست، آلاینده ها، بیشتر در فازهای کلوییدی و آواری انتقال می یابند و تنها حدود ۱۳ درصد آرسنیک با فازهای حل شده همرا ه است. از حدود ۶ کیلومتری، فازهای کلوییدی و آواری نقشی در انتقال آلاینده ها نداشته و بیش از ۹۰ درصد آرسنیک به صورت گونه های حل شده انتقال می یابد.