مقاله ساز و کار بهبود پرشدگي گوشه قالب در فرايند هيدروفرمينگ لوله در قالب جعبه اي شکل با اعمال فشار داخلي نوساني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فني و مهندسي مدرس از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: ساز و کار بهبود پرشدگي گوشه قالب در فرايند هيدروفرمينگ لوله در قالب جعبه اي شکل با اعمال فشار داخلي نوساني
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيدروفرمينگ لوله
مقاله فشار نوساني
مقاله شبيه سازي اجزاي محدود
مقاله بهبود پرشدگي گوشه قالب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لوح موسوي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي جويباري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: موري كن ايچيرو
جناب آقای / سرکار خانم: فرزين محمود
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني پور سيدجمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، فرايند هيدروفرمينگ لوله با فشار داخلي نوساني در قالب جعبه اي شکل، به کمک روش اجزاي محدود و به صورت سه بعدي شبيه سازي شده و ساز و کار بهبود پرشدگي گوشه قالب، تحليل و بررسي شده است. همچنين جوابهاي حاصل با نتايج آزمايشگاهي مقايسه و درستي نتايج حاصل از روش اجزاي محدود نشان داده شده است. به منظور افرايش بهبود ميزان پرشدگي گوشه قالب، بر اساس ساز و کار به دست آمده براي بهبود پرشدگي گوشه با فشار نوساني، مسير فشار داخلي نوساني جديدي پيشنهاد شده و به کمک روش اجزاي محدود و در آزمايش ها، نشان داده شده است که درصد پرشدگي گوشه قالب با استفاده از مسير فشار نوساني جديد افزايش مي يابد.