سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدهادی فروغمنداعرابی –
وحید رحیمیان –
محمد قدوسی –

چکیده:

هدف ما در این مقاله، طراحی و تحلیل مکانیزم های هماهنگی برای نسخه های مختلف مساله زمان بندی خودخواهانه می باشد. ما در اینجا فرض می کنیم که فعالیت ها خودخواه هستند و بنابراین بر روی ماشینی می روند که نارضایتی شخصی آن ها را کمینه کند . در یک مکانیزم هماهنگی، نارضایتی هر فعالیت تنها به مجموعه فعالیت هایی که روی همان ماشین زمان بندی شده اند بستگی دارد. ما در اینجا به ویژگی هایی از راه حل عمومی که بر اساس استراتژی های خودخواهانه فعالیت ها در یک تعادل نشَ بوجود می آیند علاقه مند هستیم. در اینجا به طور خاص کمینه کردن میانگین زمان اتمام فعالیت ها هدف قرار گرفته است. در این مقاله، ما چهار دسته متفاوت از مسائل زمان بندی بر روی چند ماشین موازی را در نظر گرفته، سه مکانیزم هماهنگی را برای آن ها بررسی کرده و حدود بالا و پایینی را برای آن ها کردهایم.