سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا رضائی –
محمد علی عبدلی –

چکیده:

یکی از شایع ترین مسائل جهان امروزی آلودگی های خاک، هوا و منابع آب بوسیله ترکیبات شیمیایی سمی و خطرناک می باشد و آلودگی خاک و اب بوسیله باقیمانده های ترکیبات نیترو آروماتیک (مواد منفجره) یکی از انواع این آلودگی ها می باشد که در کشور ما ایران نیز این نوع آلودگی وجود دارد. ترکیبات نیتروآروماتیکی که در صنایع نظامی مورد استفاده قرار می گیرند عموماً شامل تری نیترو تولوئن (TNT) و هگزاهیدرو ۱ و ۳ و ۵، تری نیترو ۱ و ۳ و ۵ تری آزین (RDX) و اکتا هیدرو ۱ و ۳ و ۵ و ۷، تترا نیترو ۱ و ۳ و ۵ و ۷ – تترا آزوسین (HMX) می باشند که فراوانترین این ترکیبات تری نیتروتولوئن (TNT) می باشد. یکی از روشهای حذف آلودگی خاک به مواد نیتروآروماتیک روش تولید کمپوست می باد. فرایند تولید کمپوست یک فرایند بیوتکنولوژیکی می باشد که طی فرایند هضم میکروبی مواد آلی فسات پذیر و آغشته شدن این مواد با خاک آلوده به مواد منفجره، تجزیه بیولوژیکی مواد نیتروآروماتیک و کاهش سمیت اینترکیبات صورت می گیرد. روشهای مختلف فرایند تولید کمپوست مورد بررسی قرار گرفته است مشخص گردیده است دو روش تولید کمپوست به روش Windrow و روش هوازی، بی هوازی بالاترین کارایی (بیش از ۹۸ درصد) را در حذف مواد آلاینده و کاهش سمیت ترکیبات نیتروآرماتیک دارا می باشند. سعی شده است در این بررسی به میکروارگانیسم های تجزیه کننده ترکیبات نیتروآرامتیک، فرآیند تجزیه، روشهای تولید کمپوست و مقایسه آنها اشاره شود.