سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبدالرحمن نامدار – گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
ربابه طالب زاده – گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده:

در این مقاله امکان تشکیل سالیتونهای اپتیکی فضا – زمانی ورتکس در فیبرهای نوری ناهمگن پاشیده با غیرخطیت مرتبه سوم ( محیط کر ) مطالعه می شود . برای حل معادله شرودینگر غیرخطی چند بعدی از روش وردشی استفاده می کنیم . نشان می دهیم که سالیتونهای اپتیکی فضا – زمانی ورتکس تحت شرایط معینی می توانند پایدار باشند