سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پروین اسلامی – گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد
زینب نوریان – گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

فرمی، پاستا و یولام با شبیه سازی یک زنجیر ۳۲ ذره ای غیر ، خطی علی رغم انتظار رفتارهای آماری از سیستم مشاهده کردند که سیستم به حالت اولیه برمی گردد . این معما با در نظر گرفتن سیستم به صورت پیوسته وبا استفاده ازتوصیف سالیتونی حل شد . در این مقاله مساله فوق را برای شرایط اولیه مختلف شبیه سازی کرده و این برگشت را نشان داده ایم . سپس با درنظرگرفتن سیستم به صورت پیوسته و حل عددی معادله kdv تشکیل سالیتونها و بره مکنش آنهارا که نهایتا منجر به .برگشت FPU می شود نشان داده ایم